List Grid
Pokaż:
Sortuj po: Strona: << 1 >> 
 • Przeznaczenie:

  LATEX LX jest wodorozcieńczalną farbą lateksową przeznaczoną do malowania ścian i sufitów pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenia i z tego powodu często wymagających zmywania, np. wobiektach użyteczności publicznej i gastronomicznych, ale też do pomieszczeń narażonych na częsty kontakt z wilgocią, jak: łazienki, baseny, kuchnie oraz do zastosowania w miejscach, gdzie wymagana jest wyjątkowa czystość, higiena i zabezpieczenie, np. w szpitalach i innych obiektach służby zdrowia, w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym itp. Powłoki charakteryzują się wysoką odpornością na szorowanie i ścieranie oraz czyszczenie standardowymi środkami dezynfekcyjnymi i detergentami. Odpowiednio dobrane składniki powodują, że naniesione powłoki wykazują wysoką odporność na wszelkiego rodzaju porastanie mikroorganizmami (koloniami bakterii i grzybów). Swoje właściwości ochronne zachowuje przez wiele lat użytkowania. Może być również stosowana do malowania fasad oraz innych powierzchni na zewnątrz narażonych na niszczące działanie czynników atmosferycznych. Daje wodoodporną, satynową, bardzo dobrze kryjącą, powłokę o wysokiej trwałości na różnorodnych materiałach budowlanych, jak: tynki mineralne (gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, silikatowe) i polimerowe (np. akrylowe), cegły, beton, materiały drewnopochodne, płyty gipsowo-kartonowe, tapety z włókna szklanego i papierowe, w tym tzw. rauhfazę. Farba posiada atest dopuszczający do stosowania w obiektach przemysłu spożywczego i pomieszczeniach służby zdrowia.

  Farba zawiera nanocząstki srebra, które nadają produktowi dodatkowe właściwości bakterio- i grzybobójcze.

   
  •     wygląd powłoki: satynowy
  •     malować wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem,
  •     stosować i przechowywać w temp. +5-30°C,
  •     czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: ok. 2 godz.,
  •     zalecana ilość warstw: 1-2,
  •     nanoszenie następnej warstwy: po 2 godzinach,
  •     wydajność: do 12 m2/l,
  •     mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda wodociągowa,
  •     posiada Atest Higieniczny PZH,
  •     Kat. A/a/FW. Dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii wynosi 30 g/L Farba zawiera < 30 g/l,
  •     Norma: PN-C-81913:1998
  •     Gwarancja: 24 miesiące od daty produkcji.

  332,10 zł.
 • Przeznaczenie:

  EPIMAL LX jest dwuskładnikową wodorozcieńczalną farbą epoksydową przeznaczoną do malowania powierzchni szczególnie narażonych na uszkodzenia i zabrudzenia (często wymagające zmywania) w obiektach użyteczności publicznej, gastronomicznych, myjniach samochodowych oraz do zastosowania w miejscach, gdzie wymagana jest wyjątkowa czystość, higiena i zabezpieczenie, np. w szpitalach i innych obiektach służby zdrowia, w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, w laboratoriach (chemicznych, biologicznych, medycznych), itp. Powłoki charakteryzują się wysoką odpornością na szorowanie i ścieranie oraz czyszczenie standardowymi środkami dezynfekcyjnymi i detergentami. Odpowiednio dobrane składniki powodują, że naniesione powłoki wykazują wysoką odporność na wszelkiego rodzaju porastanie mikroorganizmami (koloniami bakterii i grzybów). Swoje właściwości ochronne zachowuje przez wiele lat użytkowania. Zalecany też do pomieszczeń narażonych na częsty kontakt z agresywnymi chemikaliami, np. posadzki hal produkcyjnych i magazynowych, hurtowni. Nadaje się do malowania powierzchni betonowych (np. posadzki, konstrukcje betonowe) oraz powierzchni stalowych, bezpośrednio lub po uprzednim zagruntowaniu farbą epoksydową podkładową. Może być stosowany również na inne materiały budowlane, jak: tynk, cegły, materiały drewnopochodne (w ograniczonym stopniu). EPIMAL daje trwałą, wodoodporną, powłokę w znacznym stopniu odporną również na czynniki chemiczne (rozcieńczone kwasy, alkalia, sole, oleje, smary, paliwa, rozpuszczalniki, detergenty itp.). Zawiera wodną dyspersję żywicy epoksydowej, trwałe pigmenty, specjalnie dobrane, odporne chemicznie wypełniacze mineralne i syntetyczne oraz środki modyfikujące. Jako utwardzacz stosowany jest wodny roztwór adduktu epoksy-poliaminowego.

   
  •     kolory: biały, inne kolory na zamówienie, po wcześniejszym uzgodnieniu,
  •     malować wałkiem, pędzlem lub natryskiem (dla natr. hydrodynam.: średn. dyszy 0,28-0,38 mm, ciśn. na dyszy 120-200 bar),
  •     zalecana proporcja: 4,5 l farby i 0,5 l utwardzacza,
  •     przechowywać i stosować w temp.: +15÷35°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%,
  •     czas schnięcia, przy temp. podłoża 20ºC i wilg. wzgl. powietrza 65% (obniżenie temp. i wzrost wilgotności przedłuża czas schnięcia): - pyłosuchość: ok. 1 godz., - ruch pieszy: po 24 godz., - pełne utwardzenie: po 7 dniach,
  •     czas odczekania przed malowaniem po zmieszaniu z utwardzaczem (przy 20°C): 30 minut,
  •     czas przydatności do stosowania po czasie odczekania (przy 20°C): ok. 2 godz.,
  •     zalecana ilość warstw: 2-3,
  •     wydajność: 6-8 m²/l,
  •     gęstość farby: ok. 1,4 g/cm³,
  •     zawartość części nielotnych: 45±1 % obj., grubość warstwy mokrej: 110-130 μm, grubość warstwy suchej: 50-60 μm,
  •     mycie narzędzi (do czasu utwardzenia) – woda,
  •     Atest Higieniczny PZH,
  •     Norma: PN-C-81907:2003,
  •     Gwarancja: 18 miesięcy od daty produkcji.

  589,90 zł.