List Grid
Pokaż:
Sortuj po: Strona: << 1 >> 
 • DALMATYŃCZYK dach-podłoga

  Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich "na zakładkę". Płyty białe lub „w kropki”, produkowane metodą spieniania polistyrenu i przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych podłóg, stropodachów i dachów.

  Możliwe zastosowanie:
  • podłogi na gruncie w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej i przemysłowym przy małych obciążeniach
  • podłogi w systemie ogrzewania podłogowego
  • stropodachy pełne
  • tarasy, balkony
  • podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji
  • stropy zewnętrzne 
  • stropodachy o wiotkiej konstrukcji (blacha trapezowa)
  • podłogi budynków użyteczności publicznej

  Deklarowane właściwości płyt styropianowych DALMATYŃCZYK dach-podłoga:
  Klasy tolerancji wymiarów:
          - grubość  T(1) ± 1 mm
          - długość  L(2) ± 2 mm
          - szerokość W(2) ± 2 mm
          - prostokątność  Sb(5) ± 5 mm
          - płaskość P(5) ± 5 mm
  Poziom wytrzymałości na zginanie BS100  ≥ 100 kPa
  Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)60 ≥ 60 kPa
  Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h) DS(70,-)2  ± 2%
  Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych TR100  ≥ 100 kPa
  Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepłaλdekl. w temp. 10°C 0,040 W/(m*K)
  Klasa reakcji na ogień  E

  Dodatkowe informacje:
  • Płyty standardowo produkowane są w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: od 10 mm, a następnie co 10 mm.
  • Produkt zgodny z normą zharmonizowaną EN 13163:2012   
  • DALMATYŃCZYK dach-podłoga EPS 60    EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(10)-BS100-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 
  • Odkształcenie pełzania przy długotrwałym ściskaniu nie przekracza 2% przy obciążeniu 18 kPa (1800 kG/m2).
  301,00 zł.
 • SILVER dach-podłoga

  Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami frezowanymi umożliwiającymi układanie ich "na zakładkę" lub z bokami płaskimi. Płyty są białe lub „w kropki”, produkowane metodą spieniania polistyrenu i przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych podłóg, stropodachów i dachów.

  Możliwe zastosowanie:
  • stropodachy o wiotkiej konstrukcji (blacha trapezowa)
  • stropodachy pełne
  • podłogi na gruncie w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej i przemysłowym przy małych obciążeniach
  • podłogi w systemie ogrzewania podłogowego
  • stropy zewnętrzne
  • podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji
  • podłogi budynków użyteczności publicznej 
  • tarasy, balkony

  Deklarowane właściwości płyt styropianowych SILVER dach-podłoga:
  Klasy tolerancji wymiarów:
          - grubość  T(1) ± 1 mm
          - długość  L(2) ± 2 mm
          - szerokość W(2) ± 2 mm
          - prostokątność  Sb(2) ± 2 mm
          - płaskość P(5) ± 5 mm
  Poziom wytrzymałości na zginanie BS125  ≥ 125 kPa
  Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)80 ≥ 80 kPa
  Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h) DS(70,-)1  ± 1%
  Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych  DS(N)2  ± 0,2%
  Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych TR100  ≥ 100 kPa
  Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepłaλdekl. w temp. 10°C 0,037 W/(m*K)
  Klasa reakcji na ogień  E

  Dodatkowe informacje:
  • Płyty standardowo produkowane są w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: od 10 mm, a następnie co 10 mm.
  • Produkt zgodny z normą zharmonizowaną EN 13163:2012   
  • SILVER dach-podłoga EPS 80    EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100 
  • Odkształcenie pełzania przy długotrwałym ściskaniu nie przekracza 2% przy obciążeniu 24 kPa (2400 kG/m2).
  344,00 zł.
 • SUPERAKUSTIC podłoga

  W celu tłumienia dźwięków uderzeniowych zalecamy zastosowanie płyty styropianowej SUPERAKUSTIC podłoga, przeznaczonej  do wykonywania warstwy izolacyjnej układanej pod podkładem podłogowym w podłogach pływających. Płyty można stosować w pomieszczeniach, w których obciążenie użytkowe podłóg nie przekracza na warstwie wyrównawczej: 5,0 kN/m2 (500 kG/m2) dla płyt o grubości: 17/15, 22/20, 27/25 lub 4,0 kN/m2 (400 kG/m2) dla płyt o grubości:33/30, 38/35 43/40 53/50

  Możliwe zastosowanie:

  • Podłogi pływające z płyt styropianowych SUPERAKUSTIC podłoga, mogą być stosowane w obiektach budownictwa mieszkaniowego (zarówno jednorodzinnego jak i wielorodzinnego), ogólnego i użyteczności publicznej, zarówno nowo-budowanych jak i modernizowanych

  Deklarowane właściwości płyt styropianowych SUPERAKUSTIC podłoga:
  Klasy tolerancji wymiarów:
          - grubość  T(1) -5% lub -1mm/+15% lub +3 mm*)
          - długość  L(3) ± 0,6% lub ± 3 mm*)
          - szerokość W(3) ± 0,6% lub ± 3 mm*)
          - prostokątność  Sb(5) ± 2 mm/m
          - płaskość P(10) ± 10 mm
  Poziom wytrzymałości na zginanie BS50  ≥ 50 kPa
  Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności  DS(70,90)  ≥ 5%
  Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych  DS(N)5  ± 0,5%
  Poziom ściśliwości CP2 dla dL 17, 22 i 27 mm   |   CP3  dla dL 33, 38, 43, 53 mm
  Poziom sztywności dynamicznej**)   SD 20-40 MN/m3
  Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepłaλdekl. w temp. 10°C 0,050 W/(m*K)
  Klasa reakcji na ogień  E
  Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego ΔLw. dB (izolacyjność od dźwięków uderzeniowych w podłogach pływających
  27 dB (dla płyt 17/15 mm)
  29 dB (dla płyt 22/20 mm)
  30 dB (dla płyt 27/25 mm)
  32 dB (dla płyt 33/30 mm)
  32 dB (dla płyt 38/35 mm)
  33 dB (dla płyt 43/40 mm)
  34 dB (dla płyt 53/50 mm)


  *) wartość, która daje większą tolerancję
  **) wartość sztywności dynamicznej dla odpowiedniej grubości podana poniżej

  Dodatkowe informacje:

  • Produkt zgodny z normą zharmonizowaną EN 13163:2012   
  • SUPERAKUSTIC podłoga EPS T EPS-EN 13163 T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS50-DS(N)5-DS(70,90)5-SD(20-40)-CP(2-3)
  • Płyty styropianowa SUPERAKUSTIC podłoga, są specjalnie elastyfikowaną odmianą styropianu wytwarzanego technologią spieniania polistyrenu.
  • Produkowane są jest w wymiarach 1000 x 500 [mm].
  • Grubości płyt 17/15 22/20 27/25 33/30 38/35 43/40 53/50[mm]  (grubość płyty nieobciążonej/ grubość płyty pod obciążeniem warstwą wylewki cementową grubości 50 mm
  246,00 zł.
 • GOLD dach-podłoga

  Płyty w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich "na zakładkę". Mogą być białe lub „w kropki”, produkowane metodą spieniania polistyrenu i przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych podłóg, stropodachów i dachów.

  Możliwe zastosowanie:
  • podłogi na gruncie w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej i przemysłowym przy normalnych obciążeniach
  • stropy zewnętrzne
  • podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji
  • podłogi w systemie ogrzewania podłogowego
  • stropodachy o wiotkiej konstrukcji (blacha trapezowa)
  • tarasy, balkony
  • podłogi budynków użyteczności publicznej
  • stropodachy pełne

  Deklarowane właściwości płyt styropianowych GOLD dach-podłoga:
  Klasy tolerancji wymiarów:
          - grubość  T(1) ± 1 mm
          - długość  L(2) ± 2 mm
          - szerokość W(2) ± 2 mm
          - prostokątność  Sb(5) ± 5 mm
          - płaskość P(5) ± 5 mm
  Poziom wytrzymałości na zginanie BS150  ≥ 150 kPa
  Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)100 ≥ 100 kPa
  Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2  ± 0,2 %
  Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h) DS(70,-)2  ± 2%
  Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepłaλdekl. w temp. 10°C 0,036 W/(m*K)
  Klasa reakcji na ogień  E

  Dodatkowe informacje:
  • Płyty standardowo produkowane są w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: od 10 mm, a następnie co 10 mm.
  • Produkt zgodny z normą zharmonizowaną EN 13163:2012   
  • GOLD dach-podłoga EPS 100    EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2
  • Odkształcenie pełzania przy długotrwałym ściskaniu nie przekracza 2% przy obciążeniu 30 kPa  (3000 kG/m2).
  375,00 zł.
 • TERMONIUM dach-podłoga

  Płyty w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich "na zakładkę". Styropian grafitowy TERMONIUM o najwyższych parametrach izolacji cieplnej, wyprodukowany na bazie innowacyjnego surowca zawierającego np. grafit, który poprawia właściwości izolacyjne płyt.

  Możliwe zastosowanie:
  • stropy zewnętrzne
  • stropodachy o wiotkiej konstrukcji (blacha trapezowa)
  • stropodachy pełne
  • podłogi na gruncie w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej i przemysłowym przy normalnych obciążeniach
  • podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji
  • podłogi w systemie ogrzewania podłogowego
  • tarasy, balkony
  • podłogi budynków użyteczności publicznej

  Deklarowane właściwości płyt styropianowych TERMONIUM dach-podłoga:
  Klasy tolerancji wymiarów:
          - grubość  T(1) ± 1 mm
          - długość  L(2) ± 2 mm
          - szerokość W(2) ± 2 mm
          - prostokątność  Sb(5) ± 5 mm
          - płaskość P(15) ± 15 mm
  Poziom wytrzymałości na zginanie BS100  ≥ 100 kPa
  Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)60 ≥ 60 kPa
  Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2  ± 0,2 %
  Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h) DS(70,-)3  ± 3%
  Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepłaλdekl. w temp. 10°C 0,031 W/(m*K)
  Klasa reakcji na ogień  E

  Dodatkowe informacje:
  • Płyty standardowo produkowane są w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: od 10 mm, a następnie co 10 mm.
  • Produkt zgodny z normą zharmonizowaną EN 13163:2012   
  • TERMONIUM dach-podłoga EPS 60    EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(15)-BS100-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)3
  • Odkształcenie pełzania przy długotrwałym ściskaniu nie przekracza 2% przy obciążeniu 18 kPa  (1800 kG/m2).
  369,00 zł.